اینهمه تنهایی در یک روح ؟؟؟؟

 

می خواهند لبخند را به اجبار نقاشی کنند به روی لب های خسته ام

تا بَل خاطرشان آسوده شود

که دندان های پوسیده ام را به گرو نگذاشته ام

تا به جایش برای اقاقی های خسته ی اتاقم ، اندکی نوازش بیاورم .

...

لبخند کُش ندارید ؟!

این جانور خانه برانداز است ... !

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
رامین

[ناراحت] یادم هست که شاعری جوان میگفت: خنده ها حماسه اند...

بی صدا(فروغ)

چقدر حرف می ماند برای نگفتن در پس خنده های سختمان...