...... !

 

 

زمان را با ساعتم می سنجم ؛

خود را با درد هایم ...

زمان را با دقیقه ها و ثانیه هایش ؛

دردهایم را با زخم هایی که برجای می گذارند ...

 

 

پی نوشت : خسته ام

زمان : ۴:٠۵  بامداد

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
...

کاش دردهای روح قابل دیدن بود که نوازش ارزانی اش می کردیم.... دریغا...