لطف کن

عینک  ِ ته استکانی ات را به چشمانت بگذار

دفترچه ات را بیاور

پاک کن ات را بردار

و نامم را از کلاست خط بزن
 
من معلم  ِ دیگری می خواهم

دنیای سخت گیر . . .
 
/ 3 نظر / 14 بازدید
رامین

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش ... فرمود: دنیا زندان شماست

دست یخی

گریزی نیست از این کلاس نا خواسته...