عدالت

در اینجا تنها مرگ را به مساوات تقسیم می کنند...!!!

                                                              زنده یاد حسین پناهی

عدالت را چگونه معنا می کنی در آن هنگام که همه روزه در گوشه و کنار جهان ، زنی، مردی و یا بچه ای سرش را در گوشه ای از خیابان نمور در حالی بر کارتون سخت می گذارد که حتی نمی داند آیا طلوع خورشیدی دیگر را به چشم خواهد دید یا نه...!!!!!

عدالت را چگونه معنا می کنی وقتی نوزادی که ناخواسته پا به این وادی بی رحم می گذارد فردایی را فرا روی دارد که چندان خوشایند نیست....

عدالت را چگونه معنا می کنی که دنیا کم کم تبدیل به دو بخش می شود: جنایت و فقر...!!!

آری.....

به قول جبران خلیل جبران : عدالت زمینی ما باعث می شود مردگان نیز از انصاف جهان ما به خنده بیفتند..... مرگ و زندان را برای خاطیان کوچک مقرر می داریم حال آنکه ثروت و کمال احترام را به دزدان بزرگ دریایی عطا می کنیم...

دزدیدن یک گل را پستی می نامیم.... دزدیدن گلستان را سلحشوری.....

کسی که تن کسی را می کشد باید بمیرد.... کسی که روح ها را می کشد آزاد است....

آری یقینا.... در این دنیای وانفسا عدالت را چگونه معنا می کنی؟!!!!

/ 5 نظر / 15 بازدید
مهدی

بله! ... متن احساس سرمای ناشی از نداشتن سرپناه رو به بند بند بدنم انتقال! امام علی(ع): همانا خداوند روزی مستضعفان را در اموال سرمايه داران قرار داد ، و هر سرمايه داری که از اين امر روی گردان باشد خداوند مجازاتش خواهد کرد

الهام

برمی گرده به همون عدالت ديگه!!!!!!!!!!

نمی گم با حرفای شما موافقم اما چيزی که می گيد خيلی هم نادرست نيست به نظر من تفکر شما از قوايد ساده ای تبعيت می کنم اين باعث می شه بشه راحت شما رو شناخت حداقل می شه هر بار روی کرد شما رو نسبت به مسايل مختلف حدس زد اما راستش به نظر من در مورد موضوعی مثله عدالت نمی شه اين قدر راحت از روی يک نگرش ساده حکم صادر کرد«چون به يک نفر سهم رسيده و به يکي ديگه نه عدالت مفهومه خودشو از دست داده» به خاطره همينه که می گم نمی تونم مطلقا با شما موافق باشم اما راستش دلم می خواست مثل شما در مورد هر چيز نظر مطلق و صريحی داشته باشم

الهام

آره .... باور کنيد منم نمی دونم عدالت وجود داره يا نه؟!! و اينا نظر شخصيه خودمه ... فقط همين... ولی خيلی دوس دارم يه روزی بتونم معنای عدالت رو با اين همه تضادی که همه روزه ميبينم همه جا حس کنم...!!

الهام

راستی يادم رفت مثل اينکه شما منو ميشناسيد نه؟!!!!!!