کودکان ِ بغض های فروخورده

کودکان ِ شناسنامه های بی تاریخ

کودکان ِ قیچی، بُریدن، سانسور

کودکان ِ ختنه

ذهن های نیمه

دیوارهای کج !

کودکان ِ قبیله، اسم، برچسب

صاحب و مالک و قلاده

نا آشنایان ِ اعتراض، حق، فردیت

کودکان ِ ترس، وحشت، آتش

. . .

دختران ِ نابالغ

دختران ِ پنهان

شرم از جوانه ی نو رسته

دختران ِ هراس از شکم های برآمده

زنانه گی های نداشته

لذت های نبوده

دختران ِ روح های دربند

جسم های سَنَد خورده

دختران ِ سرگردان میان ِ خواستن و نفرت

میان ِ نیاز و نباید !

. . .

مادران ِ کمبود

مادران ِ شهوت آلوده ی سردرگم

مادران ِ تن داده به گله

مادران ِ بچه های ناخواسته

هماغوشی های بی لذت

سرکوب ؛

مادران ِ صدا از یاد برده

مادران ِ هرزه خانه ی خونین ِ بستر ِ بی عشق و پاکدامن ِ نگاه ِ این و آن

مادران ِ ترس، تکرار، تباهی

مادران ِ اندیشه های بیزار

روح ِ های بیمار

جسم های نزار ؛

. . .

دختران ِ نباید، نشد، نخواستن

کودکان ِ بغض، بریدن، بی نشانی

نسل ِ با شابلون کشیده ی تکرار !


/ 4 نظر / 25 بازدید
رامین

بزرگترین سئوال این است: سئوالی که من باوجود سی سال تحقیق در مورد زنان نتوانستم پاسخی برایش بیابم: زن چه میخواهد؟! زیگموند فروید

دست یخی

خسته ام از این همه .. هر چه می بینم دیوار است...

نینا

وااااو عزیزم ! محشر نوشتی ! محشر از درد نوشتی ! ااحساس می کنم باید بارها بخوونمش ! کلمات آهنگینی که پشت هم اومدن و چقدر قشنگ و ساده همه چیز رو توو ذهنم به تصویر کشدین هر چند تصویر کثیفی است هر چند خواندنش درد داشت هر چند موو به تنم سیخ می شه... هر چند تلخه.. اما خب چه کنیم که حقیقته !! عاشق قلمتم !! [قلب]

نینا

نه !! من ازخوندنش سیر نمی شم !! [لبخند]