خیال خوشی ها ...

 

بگذار رها شود و بی دریغ بلغزد بر این پولک های درخشان

.

.

.

میان  ِ دو استراحت  ِ ماهیگیر وقت هست زنده گی کنیم ...

/ 6 نظر / 17 بازدید
امید.ر

فقط میتونم بگم زیبا بوووووود...

...

بگذار جاری شوم بی دریغ بر کف دو دست مهربانت بگذار قطره شوم بر هر سطری که به دنیا می آوری....

...

می گذارم رها شود .... قلاب من از ابتدا , خیال بود .

مداد رنگی

زیبا بود الهام گرامی و اصلی بود که عاشق رعایتش درزندگی هستم

حسام

حتی یه دم نفس کشیدن هم ریه دنیاست برای بچه ماهی آپم رفیق