راز سرگیجه ی من

 

تمام راز این این سرگیجه ی ممتد ، همین چند کلمه است : زمان من به پایان رسیده

باقی همه حرف است

می دانم !!!

 

 

پی نوشت :  می خواستم توصیفش کنم اما تنها همان چند کلمه تمام رازش بود.

س

ر

م

گ

ی

ج

م

ی

ر

و

د

 

همین ....

کی زمین بخورم را نمی دانم !!

/ 2 نظر / 21 بازدید
bashir makarem

سلام خوبي خدا كنه هيچ وقت زمين نخوري

سعیده

هیچ رازی در پس این سرگیجه ی تو نیست باور کن که هیج وقت زمین نمیخوری! امید دارم هر چه زودتر خیالت جمع بشه و به این باور برسی که باید کمی به خودت برسی و کمی هم استراحت کنی !!! مو’فق باشی دوست من : )