از میان ِ مدادرنگی هایم، سپید را کنار گذاشتم

از میان ِ دست هایم، دستی که گل های یاس را نخستین بار به تو هدیه کرد . . .

آن زمان ها هنوز زرد را نمی شناختم

و قهوه ای تکرار ِ تو بود، در شلوغی ِ بی خیال ِ خیابان ؛

تبلور ِ بی خیالی، زمانی به کله ات می کوبد که می ایستی در امتداد ِ گام های عابران

در دلِت بمب کار گذاشته اند

ثانیه شمارش در کمین

تیک تاک

تیک تاک

در شلوغی ِ خیابان اما

دخترکی در گوش ِ پسر ِ رویاهایش آدامس می ترکانَد : بوم !!!

آن طرف تر یکی از آن شکم برآمده های تُف نثار، برآمده گی هایش را با چشم هایی

بُرّنده تر از واژه های به زبان نیامده، فرو می نشانَد ؛

و تو

همچنان ایستاده ای . . .

بزرگ ترین پیوندت با شلوغی ِ بی خیال ِ خیابان

سیل ِ شانه هایی ست که می سایند و می روند

شانه

شانه

شانه

و بی اختیار به یاد ِ گیسویی می افتی که هیچ سرانگشتی شانه اش نشد

و به یاد ِ شانه ای که خیسی ِ هیچ چشمی را نتکاند

به خودت که می آیی

باز سیل ِ شانه ها و بی خیالی ِ خیابان ِ شلوغ ؛

انگار نه انگار که این بمب سر ِ ترکیدن دارد !

حیرانی . . .

آدم بزرگ ها هم عجب موجودات ِ غریبی هستند !

اگر یک بمب ِ ساعتی در دستت گرفته باشی و دقیقه شمارش

یک ساعت را نشان دهد ؛

یک ثانیه دیگر اثری از رد ِ کفش هاشان هم نمی بینی

حتی ته مانده ی تف هایشان را ازسنگفرش ِ لجن آلود می جورند و با خود می برند،

مباد، تُف های از دهان بیرون پریده، حرف ِ ناخوانده ای به گوش ِ زبان باشند

و دهانشان جِر بخورد از اصابت ِ بمبی نا به کار !

آن وقت، من، این جا، میان ِ تکرار ِ نامیرای شانه ها

دقیقه شمار ِ بمب ِ دلم لِنگ در هوا

ثانیه شمارش شتابان و اینهمه شانه ی آرام ِ بی خیال ِ سر به هوا ؟!

پس به ناچار

از میان ِ مدادرنگی هایم، سپید را کنار گذاشتم

از میان ِ دست هایم، دستی که گل های یاس را نخستین بار به تو هدیه کرد . . .

آن زمان ها هنوز زرد را نمی شناختم

و قهوه ای تکرار ِ تو بود، در شلوغی ِ بی خیال ِ خیابان ؛

و حالا جز دودی خاکستری چیزی نمی بینم

بمب ترکیده و خیابان در خون ِ بی خیال ِ سرخش فرو افتاده

و من، بر جنازه ی تمام ِ عابرانی که سرانجام،

برای من از حرکت بازایستاده اند

کلاه از سر بر می دارم و اشک می ریزم . . .

/ 1 نظر / 14 بازدید
پولاد

mersi elham jan vaghean ehsaseto montaghel kardi omidvaram zendgiye shirini dashtebashio baghe delet gheyre bahar fasle digeyi nadashte bashe harchant dar seylabe havades be tangna miravi ama arzuye behtarin lahzeha ro vasat mikonam man pooladam az goruhe avang davatet mikonam be ejraye namayeshe khaksepariye espozito tarikho mahale ejra bezudi dar weblogemun sabt mishe dar payan filme life is beauty ro behet pishnahad mikonam bedrud