گفتند حرف نه ، تنها سکوت کن
هرچه شنیده ای ، تنها تو گوش کن
گفتیم در گلومان ، مانده هزار فریاد
گفتند خامشی را ، بگزین به جای بیداد
گفتند حرف ِ حق ، تنها برای ماست
حرف ِ شما ولی ، بر باد ، بر هواست
گفتند غم بس است ، تنها برایتان
خنده حرام باد ، بر کام هایتان
گفتند زندگی را ، معنا اسارت است
سرپیچیت از آن ، حکمش سعایت است
گفتند و هرچه گفتند ، با گوش ِ جان شنیدیم
صد تار ِ جهل و غفلت بر خویشتن تنیدیم
یک بار هم نگفتیم ، شاید که غیر از این است
شاید که حرف هاشان ، از روی بغض و کین است
حالا همه سیاهیم ، درمانده و تباهیم
در سرگذشت هامان ، سرشار از اشتباهیم
از زندگی ، سعادت ، امیدهای بسیار
بر ما بمانده ، اما ، حقی نمانده برما
ناچار بر فناییم ....

                                                                                      

                                                                                 "Written By Me"

                         

/ 0 نظر / 8 بازدید