...


واژه ها  در دهانم گیر کرده اند
لغات می خراشند ته  ِ حلقم را
و حروف بی رحمانه جر می دهند دیواره های دهانم را
پس بی جهت حیران مشو عزیزکم که گاهی قی می کنم اینهمه را
ترکیبی نامفهوم از خودم ...

/ 0 نظر / 13 بازدید