آدم ها و آدم بزرگ نماها

برای آدم بزرگ ها و آدم بزرگ نماهایی که حتی لحظه ای خنده ی معصومانه ی کودکی

را به ساعت ها بحث های فلسفی مآبانه شان نمی فروشم ...

 

بعد از چهار ساعت خیره گی به نقطه ای در تاریکی  ِ اتاقم ، دریافتم :

که انسان یعنی جنایت و خیانت توامان

                                                  فرق هر دویش در یک نقطه بالا و پایین

                                                                          و یک ن و ی برعکس است

و باید این هردو را بدانی تا نابود نشوی ...

اما این را می دانم

می دانم و باور دارم

که من همیشه کوچک خواهم ماند برای بلعیدن و فهم  ِ این هر دو واژه ی پلشت ؛

و هیچ باکی ندارم از اینکه کوچکم بپندارند همه - همه گی  ِ این جماعت  ِ بزرگ - !

                               بزرگ به اندازه ی بزرگی کثافت ترین فاضلاب های دنیا ...

/ 1 نظر / 16 بازدید
حسام

آدم بزرگا. آدم بزرگا... هی هرچی می کشیم از دست این آدم بزرگاست. اونم اون آدم بزرگایی که فک می کنن خیلی بزرگن.