چشمانی از دنیایی دیگر ...

 

 

چشم هایی از دنیایی دیگر

تنهایی هایم را به جان خریدند

و چشم هایی که راز آن چشم ها را هیچگاه در نیافتند

آن چشم ها را از من ربودند

...

این روزها تنهاتر از همیشه ام

و

چشم هایم

اشک آلود یادگار پاک ترین چشم هایی که در زنده گیم  مرا نگریستند

...

 

-------------

 

سه روز است که لکسی " نوزادی که هنوز یک ساله نشده بود و

هزار برنامه ی قشنگ برای روز تولدش داشتم "  گم شده

و هیچکس نمی فهمد چه غمی بر دوش می کشم

...

 

*Lexy : My Lovely Dog

 

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
رامین

تنها نیستی ... نترس... نا امید نباش... پیدا میشه... خودتو نباز دختر

حسین

همه چیز می توانست بدتر از این باشد

نگاه دیگر

هر فریادی صدایی دارد