درست نمی دانم کی بهار تمام شد و کی خزان شد

همه می گویند بهار تمام شده ...

همه از دلتنگی  ِ بوی تند  ِ علف و عطر  ِ گل های یاس سخن می گویند

همه گی ، یکایک ِ روزهای خزان زده را تنها به امید ِ بهاری دوباره سپری می کنند ؛

اما من هرچه بیشتر در زاویه ی ذهنم چرخ می زنم ، کمتر دستگیرم می شود

.

.

.

گویی هرگز بهاری نبوده

نیست

نخواهد بود

درست نمی دانم کی روز به پایان رسید و کی شب آغاز شد

همه می گویند روز تمام شده ...

همه از دلتنگی ِ خورشید و نسیم نوازشگر  ِ صبح سخن می گویند

همه گی ، یکایک ِ دقایق  ِ شب را تنها به امید  ِ روزی دوباره سپری می کنند ؛

اما من هرچه بیشتر در زاویه ی ذهنم چرخ می زنم ، کمتر دستگیرم می شود

.

.

.

گویی هرگز روزی نبوده

نیست

نخواهد بود

درست نمی دانم کی کودکی ام تمام شد و کی در دنیای پلشت ِ آدم بزرگ ها هلم

دادند

همه می گویند کودکی تمام شده ...

همه از روزهای قشنگ ِ کودکی می گویند و زمان هایی که مزه ی زندگی هنوز به

 تلخی ِ حقیقت نرسیده بود و زمان هایی که جز عادت چاره ای بود

همه گی ، یکایک ِ ثانیه های عمر را به امید ِ کودکی ِ دوباره سپری می کنند ؛

و این از همه ی امیدهاشان ابلهانه تر ...

شاید به تناسخ  ِ روح معتقدند یا شاید همان پیری ِ ناگذیرشان را به خاطر نپذیرفتن  ِ

حقیقتی تلخ ، کودکی نام می نهند

با اینهمه من هرچه بیشتر در زاویه ی ذهنم چرخ می زنم کمتر دستگیرم می شود

.

.

.

گویی هرگز کودکی نبوده

نیست

نخواهد بود

درست نمی دانم بهار و روز و کودکی ام کجا رفتند و کی تمام شدند ؛

مهم نیست ...

مهم اینست که درست ؛

درست و واضح ؛

واضح و آشکار ؛

آری ، درست و واضح و آشکار ، می دانم ؛

می دانم و میبینم ؛

می بینم و احساس می کنم که چگونه ، آرام آرام با خزان و شب و بزرگی  ِ ناگزیرم تمام

 می شوم . . .

/ 5 نظر / 29 بازدید
سارا

گاهی زندگی تبدیل به پاییز خزان زده ای می شود و بعد از آن زمستانی یخبندان و طولانی. ولی آیا تا به حال دیده ای که بهار بمیرد و هرگز نیایید؟ پس هر خزانی را به امید بهارش سپری کن.

Baran

مهم اینه که همه مهم نیست چی میگن..:)

سحر

سلام...کلبه قشنگی داری خوشحالم با قصر قشنگی که داری آشنا شدم...بازم حتما میام اینجا...راستی با مطلبی به روزم دوست داشتی قدمهای سبزت از کلبه کوچیک من دریغ نکن[هورا]روز قشنگی داشته باشی[بغل][گل][گل][گل][بغل]

لطیف

سلام، یادم نمیاد اینو کجا خوندم ولی کاملا باهاش موافقم روزگار روزی با توست، مغرور نشو! روزگار روزی هم بر توست، مایوس نشو! چون هر دو گذرایند