نانوا به شرافتت یواش تر

این نان ِ توی دستَت

روزی به گندمزاری عاشق بوده است ؛

هرکه را سرنوشت بازی داد که انکارش نمی کنند !

  

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
مینا

زیبا و خواستنی... گندم زار...

مهدی

بلبل این باغم واین باغ بستان من است مرغ آتش خوارم وآتش پروبال من است استخوانم نقره واندر گلو دارم طلا هرکه ای معنابداند عاشق زار من است ........زبانحال گندم در کندمزار..........[گل][قلب][گل][تایید]