عمر ِ ما می گذرد چون باد ...
گاهگاهی پر ِ غم ، گه شاد ...
تا به خود آییم در رهگذر ِ تاریخ ...
شده بر قبر پر از شمشاد ...
پس بگیرد ز ِ ما همه روزی ...
آن خدایی که زندگی را داد ...
لیک بعد از زمان ِ کوتاهی ...
هیچکس را نباشد از ما یاد ...
پس چه آمد ، شدی بود اینها ...
که ندارد اساسی و بنیاد ...

 

"Written By Me"

/ 0 نظر / 12 بازدید