حقیقت

 

شهامت ِ نه گفتن و جرئت ِ نه شنیدن

با همگان زیستن  و دل به ایشان نبستن

نیکی کردن و توقع نداشتن

اینهمه معنای زنده گیست ...

/ 0 نظر / 12 بازدید