من دیگر خوب نمی شوم ...

 

این روزها زیر  ِ بار  ِ هر نگاه  ِ سنگینی خم می شوم

و تنم ، از هر کلمه ی نتراشیده ای زخم برمی دارد  ؛

...

من فرسوده ترین آدم   ِ این حوالیم ...

/ 5 نظر / 25 بازدید
امید.ر

رفت و در من مرگزاری کهنه یافت هستیم را انتظاری کهنه یافت...

امید.ر

-من دلم می خواهد که به طغیانی تسلیم شوم من دلم می خواهد که ببارم از آن ابر بزرگ من دلم می خواهد که بگویم نه نه نه نه . . .

امید.ر

همه ی ما به نوعی "فرسوده ترین"یم!‌ و باز خوش به حال شما که میدونین و می فهمین...

امید.ر

به قول خودت... به امید روزهای بهتر!

فروغ

به قول lexi ، metoo[وحشتناک]