دوست داشتم کسی ، جایی ، منتظرم باشد ...

 

 

قطره

قطره

قطره

عُق می زنم تمامی  ِ ذرات  ِ بودنم را

و در چرخشی مکرر ، تاب می خورم

همچون کلافی در پریشانی  ِ دست هایی سرگردان ؛

دوباره آغاز شده ام ؟

یا تمام نشده به پایان رسیدم ؟

می سُرایی ام ... ؟!

 

پی نوشت >> تلخ ...

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
رامین

یافت می نشود، گشته ایم ما