هر روز و تا همیشه ...

 

مرا

برای نخستین نگاه

نخستین لبخند

نخستین بوسه

نخستین واژه

نخواه ...

نخستین هایم روزی تمام می شود ؛

از نو سرودنم را توانایی ؟

هر روز

و

تا

همیشه ؟!

/ 2 نظر / 13 بازدید
رامین

و آنگاه که حضرت ِ عشق، بارید هر چیزی نخستین است تا همیشه

طومار

نخستین ها متولد میشوند در یک آن و در یک احساس اما باید معرفتی داشت برای هر روز متولد کردنشان معرفتی از جنس دانستن زندگی...