هرکه داد ِ سخن بداد از مهر ...


آخرالامر دیوآیین شد ....


پاسخ ِ صد هزار خوبی ِ ما ....


قلبهای سیاه ِ پرکین شد ....


هرکه با ما ز ِ دوستی دم زد ....


دل از او دشنه خورد و غمگین شد ....


در جواب ِ صداقت و پاکی ....


چه ریاها بدید و چرکین شد ....

 

چه زمان ها که توبه کرد از مهر ...

 

باز بعد از زمان ِ کوتاهی ...

 

مهرورزی برای او دین شد ....

 


وای بر ما که آنهمه رویا ....

 


عاقبت در حقیقتش این شد .......

/ 1 نظر / 11 بازدید
رها

سلام من درمورد مطلب مي گذرد كاملا باهات موافقم شخصيت واقعي آدمهارو فقط تو اشرايط سخت مي شه شناخت .با تبادل لينك موافقي ؟[گل]