همه جا سکوت است

بعد از ساعت ها همهمه ی بی وقفه و تمام نشدنی ، بعد از آنهمه تصویر درهم و برهم آدم ها ، حالا از همه ی صداها ، همه ی رنگ ها گریخته ام و میان  ِ این برهوت  ِ بی پایان به سکوتی رسیده ام که آن مایه می ستایمش که با هیچ چیز در قیاس نمی شود

همه جا سکوت است

بادی خنک می وزد ...

و من همچنان سنگ فرشها را می شمارم و هرچه سکوت بیشتر می شود من از تمام  ِ زمزمه ها بیزارتر می شوم

آمبولانسی در گوشه ی دیوار جا خوش کرده است

نمی دانم چرا وقتی این همه جسد ، جنازه ، مرده ، این همه بوی تعفن همه جا را پر کرده ...

 باز هم خالی ست؛                                                                              

شاید هیچ کس نمی خواهد بپذیرد که خیلی وقت است که مرده ایم ...

/ 0 نظر / 11 بازدید